Kontakt

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Katowicach

ul. Starowiejska 11, 40 – 015 Katowice

tel/fax. 32 253 88 02 lub 32 253 75 77

   www.katowice.oupis.pl

www.oupiskat.znp.edu.pl

www.oupiskat.sklepna5.pl

e-mail: katowice@oupis.pl lub oupiskat@znp.edu.pl