ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY – 07-08 CZERWCA – KATOWICE

15 maj 2017

ZAPRASZAMY
na szkolenie podstawowe 18 godz. dydaktycznych

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

w dniach 07 i 08 czerwca 2017 od godz. 9:00 – 16:00/środa – czwartek/

zsip 7-8CZERWIEC


Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy – KARTA ZGLOSZENIA UCZESTNIKA – 7-8 CZERWIEC – KATOWICE