INTENDENT W PLACÓWCE – doskonalenie zawodowe – przygotowanie do zawodu

15 maj 2017

INTENDENT W PLACÓWCE
doskonalenie zawodowe – przygotowanie do zawodu

Kurs 40 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia od uczestnika: 940.00 PLN

INTENDENT W PLACÓWCE1 INTENDENT W PLACÓWCE2


INTENDENT W PLACÓWCE – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA