Turystyka – O Nas

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Katowicach od wielu lat prowadzi z powodzeniem różnorodną działalność, której głównym adresatem są środowiska związane z oświatą.

Propagujemy nowe formy edukacji połączonej z wypoczynkiem i rekreacją. Starając się stworzyć różnorodną i interesującą ofertę od wielu lat współpracujemy z renomowanymi Biurami Podróży specjalizującymi się w zorganizowanym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nasze imprezy odbywają się pod nadzorem władz oświatowych, prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Zapraszamy na kolonie oraz obozy młodzieżowe zarówno w kraju jak i za granicą.

Zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży w kraju może być dofinansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku krajowego dzieci i młodzieży do lat 18 nie podlega opodatkowaniu.

 

ZAPRASZAMY !!!